Duurzame Groene Ontwikkeling – Definitie, Strategie en Implementatie

Als adviseur op het gebied van groen bouwen is een van de grootste fundamentele tekortkomingen in de discussie over groen bouwen dat groene gebouwen meer kosten en minder winstgevend zijn. Ons doel is om u te helpen bij het ontwerpen van winstgevende groene projecten. Ja, het kan zowel winstgevend als groen zijn, ze sluiten elkaar niet uit.

Desalniettemin is er één vraag die ontwikkelaars nog steeds in verwarring brengt. Wat is duurzame planning en ontwikkeling precies? Wat betekent duurzame ontwikkeling? Waarom maken we ons zorgen over zaken als klimaatverandering, milieuvervuiling en energietekort? Waarom heeft iedereen het over duurzame ontwikkeling? Is advies over duurzame ontwikkeling slechts een modewoord? Is het gewoon in de mode om milieubewust te zijn, bomen te planten en over te schakelen op gloeilampen om het bewijs te leveren?

“Er is een groeiend gevoel dat we de grenzen bereiken van het vermogen van de aarde om Duurzaamheid onze beschaving te zijn,” zei Al Gore. Dit is de populaire mening en het antwoord op al deze vragen is een ondubbelzinnig nee. Het klimaat op aarde wordt negatief beΓ―nvloed en de versnellende economische ontwikkeling laat ongetwijfeld weinig over voor onze toekomstige generaties. De bedreigingen voor ons milieu zijn reΓ«el, duidelijk en bijna hier. Wat kan ik doen om de schade te beperken? Laat jij een gezondere planeet achter voor toekomstige generaties? Het antwoord ligt in duurzame planning en ontwikkeling.

Hoe definiΓ«ren we het? Het ministerie van Energie definieert duurzame ontwikkeling als: “Duurzame ontwikkeling is een strategie waarin gemeenschappen economische ontwikkelingsbenaderingen nastreven die ook ten goede komen aan het lokale milieu en de levenskwaliteit.”

Christine Ervin, adjunct-secretaris van Energie voor energie-efficiΓ«ntie en hernieuwbare energie, definieert duurzame ontwikkeling als: de gemeenschap leefbaarder maken.”

Toen Thomas Jefferson het volgende zei, had hij het misschien niet over duurzame ontwikkeling, een term die we tegenwoordig gebruiken, maar het is duidelijk hoe de toekomst eruit zou kunnen zien als de mensheid weigert de geschenken van de natuur serieus te nemen. Ik had een visioen. Ik zeg dat de aarde aan elke generatie toebehoort, volledig en in haar eigen tijd, geen enkele generatie is meer verschuldigd dan ze tijdens haar bestaan kan terugbetalen.”

Robert Gilaman, president van het Context Institute, definieert duurzaamheid als “het vermogen van een samenleving, ecosysteem of doorlopend systeem om te blijven functioneren tot in de onbepaalde toekomst zonder in verval te raken door uitputting van belangrijke hulpbronnen.” .

Het antwoord moet beginnen op ‘microniveau’. Nu we geleidelijk aan verstedelijken, profiterend van de buit van de natuur. De oplossing van het probleem moet beginnen bij de manier waarop we onze dorpen, steden en huizen ‘bouwen’, ‘creΓ«ren’ en ‘verbouwen’. Groene ontwikkelingsinitiatieven zijn eerstelijnsoplossingen voor duurzame ontwikkeling.

Oplossingen voor duurzame ontwikkeling zijn nodig en moeten een alomvattend langetermijnbeleid zijn waarbij regeringen, de samenleving en de mensen betrokken zijn. Maar laten we, voordat we het hebben over de voordelen van duurzame ontwikkeling, eens nader kijken naar “Hoe definieert u duurzame ontwikkeling?”

De definities lopen uiteen, maar de meest algemeen aanvaarde definitie van duurzame ontwikkeling is “ontwikkeling die voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Op een lichtere, anonieme toon, duurzame ontwikkeling gaat over ‘onze kinderen laten groeien, niet bedriegen’.

Definities van duurzame ontwikkeling kunnen verschillen per regio, cultuur en land. Maar uiteindelijk is het een proces dat wereldwijde deelname op individueel niveau vereist. Individuele bijdragen zijn belangrijk omdat ze de basis vormen van de ‘drie pijlers van duurzame ontwikkeling’: economie, milieu en maatschappij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Previous post Hoe u de juiste Borsten-tape kiest voor uw project
Next post Tuinverlichting op zonne-energie – Maak uw huis veiliger